જરા હળવાશથી લેજો!!!

સાંપ્રત મુદ્દાઓ ઘણાં માધ્યમોમાં જુદી જુદી રીતે વ્યક્ત થાય છે. તેવું જ એક માધ્યમ છે કાર્ટૂન્સ. અહીં નવો ઉપક્રમ શરુ કરવાનો પ્રયાસ છે. જેમાં સાંપ્રત વિષયો પરના કાર્ટૂન્સ દર અઠવાડિયે આપના સુધી પહોચાડવા પ્રયત્ન કરીશું. આ પસંદગી અને ગોઠવણમાં જે મિત્રો એ રસ લીધો છે તેમના આભારી છીએ. - સંપાદક અઠવાડિક કાર્ટૂન : સપ્ટેમ્બર 2020(બીજું) …

Continue reading જરા હળવાશથી લેજો!!!