જરા હળવાશથી લેજો!!!

સાંપ્રત મુદ્દાઓ ઘણાં માધ્યમોમાં જુદી જુદી રીતે વ્યક્ત થાય છે. તેવું જ એક માધ્યમ છે કાર્ટૂન્સ. અહીં નવો ઉપક્રમ શરુ કરવાનો પ્રયાસ છે. જેમાં સાંપ્રત વિષયો પરના કાર્ટૂન્સ દર અઠવાડિયે આપના સુધી પહોચાડવા પ્રયત્ન કરીશું. આ પસંદગી અને ગોઠવણમાં જે મિત્રો એ રસ લીધો છે તેમના આભારી છીએ.

– સંપાદક

અઠવાડિક કાર્ટૂન : સપ્ટેમ્બર 2020

નોંધ : આ માધ્યમ દ્વારા અમે કાર્ટૂનનું સંકલન કરીને રજૂઆત કરીએ છીએ. કાર્ટૂનિસ્ટ મિત્રોના સાભાર સાથે કોપીરાઇટ સૌ કાર્ટૂનિસ્ટ મિત્રોના જ છે.

2 thoughts on “જરા હળવાશથી લેજો!!!

 1. Ashok Sutaria

  ભૂમિપુત્રનું લવાજમ ઓનલાઈન ભરી શકાય છે, જો હા તો માહિતી આપશો.

  Like

  1. Bhoomiputra

   ભૂમિપુત્ર લવાજમ કઈ રીતે ભરશો?

   આપની રકમ નીચેના ખાતામાં જમા કરશો.

   ખાતા નંબર : 0588 10001978
   IFSC Code : BARB 0 DBMAGL

   રૂપિયા જમા થયાની વિગતો સાથે આપનું પૂરું નામ અને સરનામું(પીનકોડ નંબર સાથે) નીચેના નંબર પર મોકલી આપશો.

   9998041226 અથવા

   Email કરશો
   bhoomiyagna@gmail.com

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s